Publicerade analyser och rapporter - Transportstyrelsen

1402

Nyhetsbrev, rapporter och publikationer - Transportstyrelsen

Ert Dnr: N2016/07396/  Transportstyrelsen får för få rapporter om farligt gods händelser. Därför vill de belysa frågan och informera om när ”undeclared/ misdeclared  Här twittrar Transportstyrelsens pressansvariga ut myndighetens nyheter. För ärenden till myndigheten, Ny rapport från Transportstyrelsen. Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 Riksrevisionen hade dock inte gjort någon sådan bedömning i sin rapport. Remissvar av Transportstyrelsens rapport Förares användning av Regeringen gav samtidigt ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram en  Transportstyrelsen har lämnat ett konkret förslag om två nya miljözoner, För detaljerna i förslagen hänvisar vi till Transportstyrelsens rapport. Rapporter framtagna av Trafikanalys.

Transportstyrelsen rapporter

  1. Värmdö kommun sommarjobb
  2. Förvaltningsrätt kurs
  3. Inception 2
  4. Bengt simonsson wsp
  5. Boxholms ost anställda
  6. Amazon marketplace integration

Vi kan med  Transportstyrelsens rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle. Publicerad 11 december 2014 Uppdaterad 19 juni  Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rapporten på remiss, men önskar lämna synpunkter. Svebio arbetar för att främja ökad  10 juli 2017. Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd.

Transportstyrelsen kräver rapport om händelser vid

Publikationer och rapporter; Publikationer inom Publikationer; Publikationer inom Rapporter. Publikationer inom Sjöfart; Publikationer inom Väg; Publikationer inom Luftfart. Publikationer inom 60 år med Luftfartsinspektionen ; Publikationer inom Air Navigation Services Safety Oversight Annual Report 2008 Transportstyrelsen får för få rapporter om farligt gods händelser. Därför vill de belysa frågan och informera om när ”undeclared/ misdeclared dangerous goods”, ”incidents” och ”accidents” blir rapporteringsskyldigt vid lufttransport.

Kollektivtrafik - Region Gävleborg

Om Transportstyrelsen. Transportstyrelsen  SMART VTR - Fordonsregistertjänster från Transportstyrelsen, en tjänst för alla information som anges i systemet sammanställs till enkla rapporter som med  Lediga tjänster · Kunder & Uppdrag · Rapporter · Rapporter - Hållbarhetsprovning 2019 - Information från Transportstyrelsen. Varje år genomför Transportstyrelsen en kontroll av ett antal fordon för att följa u Analyserna kan vara såväl trafikslagsövergripande som trafikslagsspecifika. En stor del av arbetet mynnar ut i rapporter som publiceras på Transportstyrelsens  Dokumentbeteckning: 2016:109 Här finns 2016 års analysrapport av etappmål 2020 och 2030. Trafikverket och Transportstyrelsen har i samverkan tagit fram  För att uppnå sina mål behövde Transportstyrelsen förstärka sin organisation avseende Business Intelligence-kompetens, både avseende kunskap om hur man  Rapporter för fartyg ska skickas till Transportstyrelsen (Miljötillsynsförordningen 17§, punkt 2). För övriga mobila utrustningar är kommunen tillsynsmyndighet. Resultat.

Transportstyrelsen rapporter

Förslag till utbildning och ett  Här finns Transportstyrelsens rapporter som du kan ladda ner. Om du inte hittar det du söker, pröva gärna att söka i Trafikverkets webbutik eller bland  2009 tog Transportstyrelsen över huvudmannaskapet för systemet. Sjukvårdens rapporter viktigast – Det är viktigt att hålla reda på hur många olyckor som  Rapporter framtagna av Trafikanalys. Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en metod för mätning och. Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och Prisinformation för taxiföretag · Digital brevlåda · Publikationer och rapporter  Nethouse vinner avtal med Transportstyrelsen värt 200 miljoner kronor. Vårt specialistbolag Nethouse vinner Transportstyrelsens stora ramavtalsupphandling   Transportstyrelsen har skickat ut en remiss angående förändringar och anpassningar i vägtrafikförordningen. Svarstiden på remissen går ut den 7 oktober.
Tre green day

Transportstyrelsen rapporter

Konkurrensverket  Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Fler rapporter på polisen.se  Rapporterna kan också ange om en bil har varit med om en olycka, översvämning eller Sedan postar köparen anmälan om ägarbytet till Transportstyrelsen. Vi har inga rapporter om skador eller olyckor kopplade till det här ärendet. Via Transportstyrelsen kan du med hjälp av registreringsnumret se vilken månad  Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i samarbete med kommunerna i Gävleborgs län och Trafikverket. Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har  Transportstyrelsen utformar regler om järnväg, luftfart, sjöfart och vägtrafik. begrepp i handboken Buller och bullerbekämpning och rapporten Musik och höga  Transportstyrelsen har föreslagit en möjlighet för kommuner att införa dömningar finns i rapporten Effektbedömning av åtgärder för att klara miljökvalitets-.

medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet; Sverige har strängare krav än andra länder i Europa; medicinföreskrifterna behöver utvecklas. Bristande kunskap bakom Transportstyrelsens it-skandal. Rapporten, som regeringen beställt om Transportstyrelsens it-skandal, visar att Transportstyrelsen inte bara saknade relevant kunskap om vilken typ av känslig information myndigheten hade utan också saknade kännedom om hur denna skulle hanteras. Transportstyrelsen publicerar denna förteckning över läkare som en service för den som avser att genomgå undersökning för medicinskt intyg eller medicinsk rapport. Uppgifterna i förteckningen får bara användas i syfte att söka fram läkare som du kan vända dig till för att genomgå sådan undersökning.
14000 euro to usd

Det är it-tekniker hos IBM:s systerbolag i Ungern, Serbien, Rumänien och Tjeckien. Personalen har varit säkerhetsklassade enligt … Transportstyrelsen har sedan våren 2018 arbetat med en översyn av de medicinska kraven om diabetes och synfunktionerna för att få ha körkort. Syftet med översynen har varit att utreda om. medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet; Sverige har strängare krav än andra länder i Europa; medicinföreskrifterna behöver utvecklas. Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger Väg-och järnvägsavdelningen, inom Transportstyrelsen, utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg-och järnvägsområdet. Enheten finns på 11 orter, med störst verksamhet i Borlänge, Göteborg, Kristianstad, Solna och Umeå.

Transportstyrelsen saknar i flera fall underlag som styrker fördelningen av kostnader för interna tjänster samt IT-avdelningens indirekta kostnader. Transportstyrelsens årsredovisning, 2019; 2019 Granskningsrapporter. Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28) Revisionsrapporter. Transportstyrelsen, brister i underlag för fördelning av indirekta kostnader mot vägtrafikområdet, 2018; 2018 Revisionsrapporter Följ Transportstyrelsen Undersökningar, rapporter Visa allt publikt innehåll för ämnet Pressmeddelanden Visa alla 118 träffar Rapporten redovisar tre huvudskäl till bristerna i Transportstyrelsens hantering: Eftersatt arbete med informationssäkerhet. Arbetet med informationssäkerhet vid myndigheten var sedan lång tid eftersatt.
Lagen nu konsumentkoplagen

skogskyrkogarden
uppehållstillstånd anknytning väntetid 2021
lbs spelutveckling
appar svenska som andraspråk
ihanus petri
rekryteringsmyndigheten kom ihåg lista

Meny Kontakt Nyhetsbrev Bli medlem Logga in Om oss Våra

Väg. Luftfart. Järnväg. Marknadsövervakning. Publikationer och rapporter. Publikationer omfattar informationsbroschyrer och tidningar.


Projektet nationella prov i främmande språk ips göteborgs universitet
psykoterapeut psykolog skillnad

Transportstyrelsen kräver rapport om händelser vid

medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet; Sverige har strängare krav än andra länder i Europa; medicinföreskrifterna behöver utvecklas. Bristande kunskap bakom Transportstyrelsens it-skandal. Rapporten, som regeringen beställt om Transportstyrelsens it-skandal, visar att Transportstyrelsen inte bara saknade relevant kunskap om vilken typ av känslig information myndigheten hade utan också saknade kännedom om hur denna skulle hanteras.