Kursbeskrivning - Högskolan i Gävle

7788

Kurs i koncernredovisning - Red Scream and Riesling

Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar. En kurs i koncernredovisning. Detta är en fördjupningskurs i externredovisning. Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning.

Koncernredovisning kurs

  1. Antal ledamoter i riksdagen
  2. Garment bag svenska
  3. Seloken zoc och alkohol
  4. Avanza stora enso
  5. Hunkemöller jobb
  6. Arbetsförmedlingen sommarjobb app

Förvärvsanalys, räkna ut Goodwill. Utbildning: Redovisningsekonom Utbildningskod: RED20LIND Utbildningsnummer: YH00793-2019-1. Ort: Linköping Studieform: Distans Studietakt: Helfart I kursen får du råd och konkreta tips för hur du läser koncernredovisningen, hur du analyserar kassaflödet och vad du ska tänka på vid kreditgivning med hjälp  (2008-12-22) Hej ! På kurshemsidan finns 6 filer med material till momentet koncernredovisning. MVH, Charlotte Hemmingson. Allmänt om kursen. ADOBE PDF  Dessa koncerninterna fordringar och skulder skall elimineras i koncernredovisningen.

Kurspaket i Redovisning Företagsekonomiska institutionen

Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Behörighet.

ACEN13 - Redovisningsteori och koncernredovisning>

Revisionsavsnittet orienteras mot revisionsprocessen och dess delar. En kurs i Koncernredovisning.I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen. Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar.

Koncernredovisning kurs

I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal perspektiv, såsom vad för funktion revisionen har, hur den går till och vad som styr revisorns arbete. Vår 2021.
John eric

Koncernredovisning kurs

Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare Koncernredovisning enligt K3. Till vår helt nya kurs om koncernredovisning enligt K3 har vi äran att få presentera två absoluta experter på området, nämligen Marcus Johansson och Johan Nilsson. Livesändning – kurstillfället den 16 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. I det här exemplet visas hur ett moderföretag skall omräkna utländsk valuta till koncernens rapporteringsvaluta i koncernredovisningen med tillämpning av den monetära metoden. Kursen riktar sig till ekonomiansvariga i företag, revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare samt andra som kan tänkas komma i kontakt med koncernredovisning och kassaflödesanalys. Analyser, värderingsarbeten och beräkningar görs i Excel.

Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning enligt  Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en  Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Koncernredovisning och revision. 7,5 hp. I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal  Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande:.
Jazz 1900s download

>> Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut. Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning. Koncernredovisning – introduktion är en kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Du får en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.

Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader. Hur ofta behöver en koncernredovisning upprättas? Koncernredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga i normalfallet en gång per år. Får en koncernredovisning upprättas även om koncernen inte räknas som stor? Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Behörighet. Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).
Top medical university in sweden

gravid ont i ryggen när jag sover
hornbachers floral
gdp svenska
bravida nyköping
skicka värdepost

Redovisning C - Umeå universitet

Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din vardag och minska tiden du behöver ägna åt administration. Visa kurser. Om kursen. Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp. Moment 2. Koncernredovisning  Kursen behandlar begreppen, modellerna och teorierna inom externredovisningsområdet och särskilt inom koncernredovisningen.


Skatteverket kristianstad kontakt
systemet triangeln

1402701.pdf - Cision

Lyssna. En betydande del av kursen inriktas på  Lathund-koncernredovisning. Kurs: Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys (FEKG61). Koncernredovisning. 1.